Privacy Statement

Privacy statementNR 78

Dit privacystatement geldt voor NR78, gevestigd aan het Stationsplein 78 te Heiloo alsmede NR 78 gevestigd aan de Stationsstraat 4 te Bergen.

NR 78 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NR78 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoongegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoongsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NR 78 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens en leveranciers

Persoonsgegevens worden door NR 78 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde, zoals het maken van een afspraak
 • Om je te bellen of mailen indien dit nodig is om je te informeren over een wijziging van je afspraak
 • Eerdere behandelingen, gekochte en gebruikte producten

Hiervoor heeft NR 78 uw volgende persoonsgevens nodig:

 • Naam, tussenvoegsel en voornaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht

Persoonsgegevens worden door NR 78 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men een conctact heeft en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.